Allmänt om cookies

Det finns två typer av cookies som används till olika saker, dessa kallas permanenta cookies och sessionscookies.

En permanent cookie sparar en textfil på användarens dator. Denna fil finns kvar mellan användarens surftillfällen till webbplatsen. Denna fil kan läsas och skrivas av samma webbplats vid flera olika tillfällen. Ett tänkbart användningsområde för en permanent cookie kan vara personliga inställningar på webbplatsen som ska behållas under en längre tid.

En sessionscookie skapas under ett besök till webb-platsen och sparas bara i datorns minne så länge som webbläsaren är igång. Ett användningsområde för en sessionscookie är att behörighetsstyra informationen på webbplatsen. Detta kan vara för att ge en inloggad användare rätt sidor utifrån användarens identitet och för att ge rättigheter att redigera sidor. Det kan även vara för att hålla koll på att det är samma användare som gör de olika delmomenten i ett flöde, t.ex. ett flerdelat formulär.

 

Cookies på myWebLog

myWebLog använder sessionscookies för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter.

För att komma ihåg din inställning gällande sidornas bredd mellan varje användning skapas även en permanent cookie.

 

Undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du spärrar användningen av sessionscookies kommer du inte att kunna använda myWebLog.