Personlig loggbok

Loggbok

myWebLog Loggbok

Denna del av myWebLog är en lättanvänd och internetbaserad loggbok för såväl elever med tre timmar i bagaget som kaptener i tung luftfart med tiotusentals timmar.

  • Typ/modell och individregister
  • Utskrift/export av din loggbok
  • Avancerade sökfunktioner
  • Summeringar och statistik på "allt"
  • Årssammanställningar av olika slag
  • Världstäckande kartor med dina flygningar och flygplatser
  • 10500+ flygplatser i databasen
  • Påminnelser för cert/medical

© myWebLog 2006-2017 | Kontakt | Support | Annonsera | API | NLF | iPhone App | Android App | Cookies | RSS RSS | Twitter Twitter | N56 AvCon AB
PILOTDOCTOR